Ο πόνος είναι αποτέλεσμα της φλεγμονής του ιστού. Οι υπάρχουσες θεραπείες προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση, χωρίς να παρέχουν συνεχή θεραπεία για την αντιμετώπιση της φλεγμονής.

Ο μοναδικός διπλός μηχανισμός του ActiPatch® διακόπτει τη φλεγμονώδη αντίδραση του σώματος και επιταχύνει την επανορθωτική διαδικασία του ιστού, αυξάνοντας την αιμάτωση της περιοχής και οδηγώντας τα κύτταρα σε αναδιάταξη και ανασύνταξη. Το οίδημα και η φλεγμονή του ιστού μειώνεται, και έτσι υποχωρεί και ο πόνος.

Η συσκευή PEMF αποτελείται από ένα κεντρικό πυρήνα (microchip), ο οποίος δημιουργεί γύρω του ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο συχνότητας 27.12 ΜHz, και έντασης λιγότερο από 100 μWatts/cm2, σχηματίζοντας μία θεραπευτική «θηλιά» που περικλείει την πάσχουσα περιοχή. Βασίζεται σε ηλεκτρικούς παλμούς ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίοι δημιουργούν ένα σταθερό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, επιδρώντας σε ενδογενή ιόντα. Το μαγνητικό πεδίο εκτρέπει τα κινούμενα ιόντα του αίματος, χωρίζοντας τα θετικά από τα αρνητικά. Δημιουργείται, έτσι, ηλεκτρικό πεδίο που οδηγεί σε αύξηση της αιματικής ροής στην περιοχή του τραύματος με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία και να ενισχύεται η μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών.

Επίσης, σε μελέτες έχει φανεί ότι η PEMF, επιδρά στα ενδογενή Ca2+, αυξάνοντας τον ρυθμό πρόσδεσής τους στην καλμοδουλίνη (με την οποία το Ca2+ κάνει σύμπλοκο) με στόχο τη μεταγωγή σήματος.

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία αυξάνουν την ταχύτητα πρόσδεσης του Ca2+ στην καλμοδουλίνη, με αποτέλεσμα το σύμπλοκο Ca2+-CaM να παράγεται ταχύτατα και δεσμεύοντας ενδοθηλιακές ελεύθερες ρίζες μονοξειδίου του αζώτου (eNOS), να καταλύει την απελευθέρωση του ΝΟ σε δευτερόλεπτα. Τα παραπάνω επιφέρουν αντιφλεγμονώδη δράση, αυξάνοντας την αιματική και λεμφική ροή και προκαλώντας μείωση του πόνου και του οιδήματος. Παράλληλα, το ΝΟ οδηγεί σε ενεργοποίηση του κυκλικού GMP (cGMP) και μετά από χρονικό διάστημα ωρών-ημερών στην παραγωγή αυξητικών παραγόντων. Συγκεκριμένα, αυξάνεται η απελευθέρωση  του VEGF που παίζει ρόλο στην αγγειογένεση και η παραγωγή κολλαγόνου με αποτέλεσμα την αναδόμηση του ιστού.

Κλινικές έρευνες έχουν δείξει αύξηση τόσο του mRΝΑ όσο και των ενδογενών οπιοειδών πεπτιδίων ως ανταπόκριση στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικούς RF παλμούς συχνότητας 27.12 ΜHz.

*ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ: PEMF = Pulsed electromagnetic fields, Ca2+ = Ιόντα ασβεστίου, VEGF = Vascular endothelial growth factor, GMP = Guanosine monophosphate, NO = Μονοξείδιο του Αζώτου, mRNA= Messenger RNA, RF = Radiofrequency

Ασθενείς που χρησιμοποίησαν το ActiPatch® ρωτήθηκαν ώστε να καθορίσουν πόσο αποτελεσματικό ήταν το ActiPatch® για τον πόνο τους. Στην περίπτωση αυτή ρωτήθηκαν ασθενείς που χρησιμοποίησαν το ActiPatch® για τους πόνους στη μέση.

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι το μέσο επίπεδο του πόνου, πριν τη χρήση του ActiPatch®, ήταν περίπου 7 σε μια κλίμακα 0-10. Το επίπεδο αυτό είναι ένα σημαντικό επίπεδο πόνου. Μετά τη χρήση του ActiPatch®, οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι το μέσο επίπεδο του πόνου ήταν 3,5, δηλαδή αναγνωρίζουν μία μείωση της τάξης του 50%. Η σύγκριση αυτού του ποσοστού μείωσης με την αποτελεσματικότητα γνωστών αναλγητικών φαρμάκων (ιβουπροφαίνη και ακεταμινοφαίνη, από δημοσιευμένες κλινικές μελέτες) έδειξε ότι το ActiPatch® είναι σε θέση να μειώσει τον πόνο της μέσης 5 φορές περισσότερο.

  • Χρόνιος Πόνος στη Μέση – Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος – B. Braun, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Αποκατάσταση Κήλης – Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ghent, Βέλγιο
  • Αποκατάσταση Μαστού – Ιταλία
  • Καισαρική Τομή – Ιταλία
  • Αποκατάσταση Οδοντικού Εμφυτεύματος – Ιταλία
  • Μελέτη Παρατήρησης Χρόνιου Πόνου – Δανία
  • Ανθεκτικότητα Θεραπείας Χρόνιου Πόνου – BioElectronics Corporation, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Πίνακες Αποτελεσμάτων από τη Χρήση του ActiPatch®

Διάρκεια Πόνου Ποσοστό Όφελος (%) Μείωση Πόνου (%)
0-6 μήνες 13 65 62
6-12 μήνες 11 62 60
1-2 έτη 14 61 60
2-5 έτη 20 69 59
5-10 έτη 21 67 58
10-20 έτη 12 66 56
Πάνω από 20 έτη 9 70 50
Συνολικά 100 65 57
Σημείο Χρήσης Αριθμός Απόκρισης Όφελος (%) Μείωση Πόνου (%)
Πλάτη 2080 65 56
Γόνατο 946 69 59
Αυχένας 211 61 53
Ώμος 603 68 57
Ισχίο 339 70 58
Άλλο 351 54 60
Αιτιολογία Αριθμός Απόκρισης Όφελος (%) Μείωση Πόνου (%)
Ρευματοειδής Αρθρίτιδα 688 71 58
Οστεοαρθρίτιδα 1519 66 56
Ινομυαλγία 787 68 51
Αθλητικός Τραυματισμός 370 69 58
Μετεγχειρητικό Άλγος 270 65 55
Τενοντίτιδα 128 67 54
Μετεγχειρητικό Άλγος 241 59 54
Άλλο 1414 63 58

*Πηγή: Rawe IM, Kotak DC. (2015) A UK registry study of the effectiveness of a new over-the-counter chronic pain therapy. Pain Manag. Nov;5(6):413-23