Το ActiPatch® εφαρμόζεται στα πεδία της αναλγητικής θεραπείας, της μετεγχειρητικής αποκατάστασης και επούλωσης τραυμάτων. Διευκολύνει στην υποχώρηση του οιδήματος, της φλεγμονής, στην επούλωση των τραυμάτων και κατά συνέπεια στην υποχώρηση του πόνου που συχνά τα συνοδεύει.

Είναι μια καινοτόμα τεχνολογία που βασίζεται στη μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο ανθρώπινο σώμα και που, σύμφωνα με τις μελέτες, προσφέρει δραστική αναλγητική θεραπεία. Προκλινικές μελέτες σε ανθρώπινα κύτταρα ινοβλαστών δέρματος έδειξαν αυξημένη κυτταρική μετανάστευση με χρήση PEMF, στοιχείο που επιταχύνει την επούλωση. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση της ροής του αίματος και κατά συνέπεια της περιεκτικότητας σε οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά του τραυματισμένου ιστού, αλλά και αύξηση σύνθεσης κολλαγόνου.

Λεπτομέρειες για τα πεδία εφαρμογής:

Η φλεγμονή στο ανθρώπινο σώμα  προκαλεί οίδημα που με τη σειρά του επιφέρει τον πόνο. Τα μυοσκελετικά προβλήματα είναι η δεύτερη αιτία, μετά την γρίπη, που επισκέπτεται ένας ασθενής τον γιατρό του, σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες. Επίσης, 1 στους 3 ενήλικες θα πάει στον γιατρό για πόνο στη μέση μια φορά τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ο μυοσκελετικός πόνος είναι πρώτα μηχανικής αιτιολογίας (άρση βάρους, κακή στάση, κακή εργονομία κλπ.) και σε ένα μικρό βαθμό ρευματολογικός, σπλαχνικός κλπ. Μέχρι σήμερα η ιατρική πρακτική τον αντιμετώπιζε σαν φλεγμονή και οι συστάσεις ήταν φαρμακευτική αγωγή και αποχή από δραστηριότητες (ξεκούραση).

Σε επαναλαμβανόμενες υποτροπές ή σε περίπτωση που η αγωγή δεν είχε αποτέλεσμα, πολλοί ασθενείς πήραν τον δρόμο του χειρουργείου με όλο το κόστος, τόσο οικονομικό όσο και κοινωνικό, που αυτό συνεπάγεται.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες μελέτες το 60% όσων υποφέρουν από πόνο, τον εντοπίζουν στην πλάτη ή στη μέση. Πάραυτα, τα 2/3 των ασθενών που υποφέρουν από πόνο, δεν καταφέρνουν να βρουν ανακούφιση παρά την όποια αναλγητική θεραπεία.

Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει δώσει σήμερα στον ασθενή πολλαπλές επιλογές για τη θεραπεία και την αποκατάσταση του μυοσκελετικού πόνου. Η αποκατάσταση έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου με σύγχρονες τεχνολογίες που προσφέρουν αποτελεσματική και ταυτόχρονα ασφαλή θεραπεία για τον ασθενή.

Η λύση της συνέχειας του δέρματος προκαλεί την εκκίνηση ενός συνόλου μηχανισμών για την αποκατάστασή του. Διάφοροι τοπικοί αλλά και συστηματικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τη φυσιολογική αυτή διαδικασία, όπως το οίδημα, η ισχαιμία & νέκρωση, η ελαττωμένη παροχή αίματος, ο σακχαρώδης διαβήτης, η φλεγμονή κ.α.

Η αναστολή, σε κάποιο στάδιο, του μηχανισμού επούλωσης ή η καθυστέρηση στην πρόοδο αυτού οδηγεί στο χρόνιο τραύμα ή χρόνιο έλκος. Η μη αποτελεσματική επίλυση αυτών των προβλημάτων επηρεάζει σημαντικά την κοινωνική και ψυχολογική υγεία των ανθρώπων με πολλαπλάσια τελικά επίπτωση στην ποιότητα ζωής.